استانبول تنها کلان شهر در جهان است که در دو قاره آسیا و اروپا گسترده شده است. اروپا و آسیا توسط تنگه بسفر که دریای مرمره و دریای سیاه را به هم متصل می کند از هم جدا شده اند. سه پل معلق بسیار بزرگ وجود دارد که سواحل اروپایی و آسیایی استانبول را به هم متصل می کند

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

سمت آسیایی استانبول ترکیه مقصدی برای عاشقان طبیعت است محلی آرام به دور از  ازدحام وسایل نقلیه عمومی، شلوغی بازارها

بسیاری از مناطق دیدنی تاریخی و مدرن استانبول سمت آسیایی قرار دارند
میتوان گفت بخش آسیایی استانبول بهترین منظره از دریای مرمره و جزایر پرنس را در تمام استانبول ارائه میدهد.

نکاتی برای شناخت بهتر دو بخش آسیایی و اروپایی